Stil

Verdwaald woelen mijn benen.
Waar slaap met de nacht is verdwenen.